Burenoverleg van BASF Antwerpen

Voor meer info: Buren pagina van BASF

Verslag Burenoverleg september 2019

Verslag Burenoverleg mei 2019

 

Burenoverleg BASF

Vrijdag 22 november 2019
Vanmiddag hebben met ongeveer 40 mensen een rondleiding met de bus over de site van BASF gedaan. Tekst en uitleg van wat de partners op de site van BASF doen. Heel interessant en ook om te zien hoe gigantisch groot de site is. Hoeveel kilometers leidingen, buizen en wegen er lopen over dit terrein. Buizen en leidingen lopen zowel over de weg als onder de grond. Uitleg wat de partners allemaal doen en hoe men elkaar ondersteund. Omdat de partners op de site zijn gesitueerd betekend dit in de praktijk dus minder vrachtverkeer waardoor het milieu minder wordt belast.
Na terugkomst in het e-paviljoen staan de partners met een kleine stand in het gebouw en geven een uitleg wat zij produceren en hoe zij samenwerken met elkaar.
Als afsluiting kunnen we vragen stellen en is er een lopend buffet. Wat trouwens weer uitstekend verzorgd was.
Volgende bijeenkomst van het Burenoverleg, 24 april 2020.

Partners die aanwezig waren:
Air Liquide: BASF en Air liquide werken al 45 jaar nauw samen in Antwerpen. De installaties op de site van BASF zijn een belangrijke productiesite voor Air Liquide, met één van de grootste luchtscheidingsinstallatie ter wereld voor de productie van stikstof (N2), zuurstof (O2) en argon en twee productie-installaties voor waterstof (H2) en koolmonoxide (CO). Air Liquide blijft ook investeren in de site in Antwerpen. De laatste grote investering gebeurde in 2015: de bouw van een tweede productie-eenheid voor koolmonoxide (CO). Het grootste deel van de industriële gassen zijn bestemd voor een betrouwbare levering aan BASF. De installaties in Antwerpen zijn ook één van de aanleverbronnen van het Air Liquide pijpleidingen-netwerk dat nijverheden in de hele Benelux van industriële gassen voorziet. De installaties worden door specialisten van Air Liquide geopereerd.  
Combinant: Combinant (Combined Terminal Antwerp) is een open access spoorterminal voor intermodaal transport. Door de centrale ligging in de Antwerpse haven en de samenwerking met diverse treinoperatoren biedt Combinant een uitgebreid Europees treinnetwerk aan. Combinant werd opgericht als joint venture tussen BASF, Hupac en Hoyer met steun van Europa en de Vlaamse Overheid. Door een deel van het transport over de weg te verplaatsen naar het spoor wordt het milieu minder belast.
 Combinant in cijfers:

 • 5 treinsporen
 • 3 portaalkranen
 • 1 reach stacker
 • 10 tot 12 treinen per dag
 • 140.000 containermoves per jaar
 • 30 tot 40 arbeidsplaatsen

Eurochem Antwerpen: EuroChem Antwerpen produceert op jaarbasis ca. 1 miljoen ton enkelvoudige stikstofmeststoffen en ca. 1.2 miljoen ton samengestelde NPK-meststoffen. Met deze productiecapaciteit is EuroChem Antwerpen een belangrijke productiesite binnen de internationale EuroChem groep.  De minerale meststoffenproductie in Antwerpen werd oorspronkelijk gestart in 1967 en werd op 1 april 2012 overgenomen door de EuroChem groep. De strategie van de groep is gestoeld op een doorgedreven verticale integratie. Vertrekkend van de toegang tot eigen grondstoffen (aardgas, fosfaaterts, kali-erts), over productie tot logistiek en verkoop in eigen beheer, houdt EuroChem zijn kostenbasis op een laag niveau. Op deze manier groeit EuroChem snel uit tot een wereldspeler binnen de minerale meststoffensector.
Met de acquisitie van de Antwerpse installaties verwierf EuroChem niet alleen de assets, maar vooral ook heel wat kennis en ervaring met betrekking tot de productie van veelal gespecialiseerde minerale meststoffen. Het engagement van de EuroChem groep in Antwerpen kadert in een doordachte groeistrategie, waarin de productie van minerale meststoffen centraal staat. Dit biedt zowel de 375 eigen medewerkers als de site in Antwerpen een mooi en uitdagend perspectief.

Evides Industriewater: Evides Industriewater is onderdeel van Evides, de leverancier van drinkwater in Zeeland. Sinds de oprichting in 2004 heeft Evides Industriewater zich ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier van waterdiensten aan de industrie in de Benelux en Duitsland.
Evides Industriewater is sterk in maatwerk. Specifieke vragen vereisen specifieke oplossingen. Evides Industriewater levert diverse kwaliteiten proceswater: van voorgezuiverd oppervlaktewater tot hoogwaardig gedemineraliseerd proceswater. Deze verschillende soorten water worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen in de chemische en petrochemische industrie, de energiesector en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Daarnaast is Evides specialist op het gebied van afvalwaterzuivering.

Inovyn Belgium: INOVYN is sinds juli 2016 een onderdeel van Brits chemiebedrijf INEOS, gericht op chloorvinylactiviteiten. Dit bedrijf is een PVC-producent dat zich situeert in de top drie op de wereldmarkt. INOVYN's portfolio bestaat uit een uitgebreid gamma producten waarvoor het marktleider is, gegroepeerd rond organochloorderivaten, chlooralkali, vinylsoorten voor algemene toepassingen en vinylspecialiteiten. Het jaarlijks productievolume bedraagt meer dan 40 miljoen ton.In de haven van Antwerpen heeft de chemische cluster INOVYN twee sites voor chlooralkali- producten :

 • INOVYN Belgium NV in Zandvliet met als hoofdproducten chloor, loog en dichloorethaan
 • INOVYN Manufacturing Belgium NV in Lillo met hoofdproducten chloor en loog

Ineos Styrolution Belgium:Styrolution Belgium is een relatief nieuwe naam in de haven van Antwerpen, maar kan tonnen ervaring in de chemie voorleggen. Styrolution Belgium ging in 2011 van start als een belangrijke vestiging binnen de Styrolution-groep, een joint venture tussen BASF en INEOS. Sinds eind 2014 maakt Styrolution 100% deel uit van INEOS. Styrolution is wereldleider in de markt van de styreen- kunststoffen. In Antwerpen werken ongeveer 350 eigen medewerkers en worden in 4 worldscale bedrijven de grondstoffen ethylbenzeen en styreen en de kunststoffen ABS, Polystyreen en Styrolux® geproduceerd.

 

Het BASF Burenoverleg

Sinds 2005 gaat BASF Antwerpen de dialoog aan met vertegenwoordigers van Berendrecht, Zandvliet, Stabroek, Woensdrecht, Hoogerheide, Ossendrecht en Bath.
Wim Thoen heeft Bath al deze tijd vertegenwoordigt. Hij heeft mij, Marja Roodsant, gevraagd om hem daarin op te volgen. Na een introductie op het hoofdkantoor van BASF Antwerpen 2 weken geleden, heb ik vrijdag 27 april het voor mij 1ste burenoverleg meegemaakt. Het was zeker interessant en mocht u vragen hebben aangaande BASF Antwerpen dan zal ik deze voorleggen op het eerst volgend overleg.

Het was het 50ste overleg waardoor het een feestelijk tintje had.                     

 1. Na het openen van de champagne werd het welkomst woord gesproken door
  Dhr. Wouter De Geest, waarin teruggekeken werd maar ook zeker vooruit.
 2. Een uiteenzetting aangaande “Geluid in kaart” door Dhr. Luc van Espen.
  Wat inhield dat men in de loop van jaren de overlast qua geluidsoverlast, geuroverlast in kaart brengt en daar vanuit stappen onderneemt om de last te minimaliseren voor de omgeving.
 3. Daarna hebben wij een bezoek gebracht aan “Safety and Quality Street”.
  Hoe gaat men om met contractors die personeel binnenbrengen en aan welke eisen moet men voldoen om op de site van BASF te kunnen en mogen werken.

Tot slot was er tijd voor een hapje en een drankje.

 

Verslag Zij aan Zij november 2019

Verslag Zij aan Zij april 2019 

 

Van de leden, door de leden....