Burenoverleg van BASF Antwerpen

Shutdown van de BASF-steamcracker

De steamcracker is het kloppende hart van BASF Antwerpen. De installatie is 25 jaar jong, en is dankzij ontelbare investeringen nieuwer en moderner dan ooit. Net zoals een auto regelmatig een onderhoudsbeurt nodig heeft, nemen we ook iedere 6 jaar de steamcracker onder handen. Dit jaar leggen we de installatie stil tussen 02 mei en 15 juni.
In totaal zullen we 11.750 verschillende werkzaamheden verrichten. We zorgen bijvoorbeeld voor een complete vernieuwing van twaalf warmtewisselaars en drie vaten. Daarnaast reviseren we acht grote machines, voeren we honderden inspecties uit, en integreren we een aantal optimalisatieprojecten. Een toegewijd team is reeds twee jaar geleden begonnen met de minutieuze voorbereidingen en planning.
Ook als buur zal je merken dat er onderhoud gebeurt aan de steamcracker. Zo zal er vaker gefakkeld worden. Fakkelen voorkomt dat er schadelijke stoffen in de lucht terechtkomen door procesgassen te verbranden op een veilige en milieuvriendelijke manier. De fakkel zal branden:
·        bij de stillegging overdag van 02 tot 04 mei
·        tijdens de spoelactiviteiten tot 12 mei
·        bij opstart in de tweede helft van juni. Eerst beperkt bij het op druk brengen van de installatie, vervolgens 3 à 4 dagen heviger bij het opstarten van de installatie.
We doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De installatie in bedrijf nemen kan bijvoorbeeld fakkelarm, dankzij onze jarenlange ervaringen en het ingevoerde ‘flare min’ project. Met deze techniek hergebruiken we de gassen meer in onze installatie in plaats van ze af te fakkelen. Raadpleeg ook zeker de veelgestelde vragen over fakkelen voor meer informatie.
Naast fakkelen verwachten we een heleboel extra werklui op de site. BASF stelde een geëngageerd team aan dat er alles aan doet om de impact op de omgeving zo laag mogelijk te houden en voortdurend de veiligheid te bewaken. We voorzien vele opleidingen op maat van contractoren, werken met veiligheidscoördinatoren, zitten wekelijks samen met contractoren om de veiligheid te garanderen, we voorzien duidelijke wegaanduidingen met banners en iconen, enzovoort. We halen werkelijk alles uit de kast om ervoor te zorgen dat de shutdown voor iedereen een succes wordt.

Verslag Zij aan Zij september 2019

Verslag Zij aan Zij mei 2019

Zij aan Zij april

 

Het BASF Burenoverleg

Sinds 2005 gaat BASF Antwerpen de dialoog aan met vertegenwoordigers van Berendrecht, Zandvliet, Stabroek, Woensdrecht, Hoogerheide, Ossendrecht en Bath.
Wim Thoen heeft Bath al deze tijd vertegenwoordigt. Hij heeft mij, Marja Roodsant, gevraagd om hem daarin op te volgen. Na een introductie op het hoofdkantoor van BASF Antwerpen 2 weken geleden, heb ik vrijdag 27 april het voor mij 1ste burenoverleg meegemaakt. Het was zeker interessant en mocht u vragen hebben aangaande BASF Antwerpen dan zal ik deze voorleggen op het eerst volgend overleg.

Het was het 50ste overleg waardoor het een feestelijk tintje had.                     

  1. Na het openen van de champagne werd het welkomst woord gesproken door
    Dhr. Wouter De Geest, waarin teruggekeken werd maar ook zeker vooruit.
  2. Een uiteenzetting aangaande “Geluid in kaart” door Dhr. Luc van Espen.
    Wat inhield dat men in de loop van jaren de overlast qua geluidsoverlast, geuroverlast in kaart brengt en daar vanuit stappen onderneemt om de last te minimaliseren voor de omgeving.
  3. Daarna hebben wij een bezoek gebracht aan “Safety and Quality Street”.
    Hoe gaat men om met contractors die personeel binnenbrengen en aan welke eisen moet men voldoen om op de site van BASF te kunnen en mogen werken.

Tot slot was er tijd voor een hapje en een drankje.

Klik hier voor het verslag.

Volgend overleg is gepland op 21 september 2018

Klik hier voor het verslag.
Verslag 14-12-2018

Doanload hier de Zij Aan Zij Als PDF

 


Klik hier voor de buren pagina van BASF


 

 

Van de leden, door de leden....